• უჟანგავი მეტალის შესანახი ყოველთვის სავსე ცისტერნები
დასახელება დიამეტრი მმ. მოცულობა ლიტრებში
Type BD 350-630 50-320
Type FD 440-820 100-625
Type BO 550-1000 220-1100
Type FO 550-820 220-910
შესანახი ცისტერნა Type BD ყოველთვის სავსე–შესანახი ცისტერნა Type FD
ყოველთვის სავსე-შესანახი ცისტერნა Type BO შესანახი ცისტერნა Type FO