• ღვინისა და სასმელების ცისტერნა

ღვინისა და სასმელების ცისტერნა, ორი ერთში TYPE FS-MO (Ø 1000 - დან) + AAS-MO (Ø 1000-დან)

დასახელება Ø მმ. მოცულობა
ლიტრებში
ზედა ცისტერნა
Type AS MO
მოცულობა
ლიტრებში
Type FS - MO 820 320-1000 625
Type FS - MO 1000 625-2500 1250
Type FS - MO 1200 1000-4600 2100
Type FS - MO 1400 1200-6700 3100
Type FS - MO 1600 1600-10000 5000
Type FS - MO 1800 1000-15000 9800
Type FS - MO 2000 3000-20000 10000
Type FS - MO 2400 /9000-30000 --
Type FS - MO -- 650-3000 --

ცისტერნის ორმაგი ქურთუკი ცივი ან თბილი წყლის შეერთებით