• ადგილის დამზოგავი ცისტერნა RAMO

ღვინისა და სასმელების ცისტერნა, ორი ერთში TYPE FS-MO (Ø 1000 - დან) + AAS-MO (Ø 1000-დან)

დასახელება Ø მმ. მოცულობა
ლიტრებში
ზედა ცისტერნა
Type AS MO
მოცულობა
ლიტრებში
Type RS-MO 900-1000 950-3050 2800
Type RS-MO 1100-1600 1300-4200 2700
Type RS-MO 1300-1800 2000-5600 4000
Type RS-MO 1500-2000 2500-7000 5700

ადგილის დამზოგავი ცისტერნები არის აგრეთვე ცერა კუთხეებით, რომლებიც გამოსადეგია მრგვალჭერიანი მარნისათვის.

ცისტერნის ორმაგი ქურთუკი ცივი ან თბილი წყლის შეერთებით