• წითელი ღვინის დურდოს ცისტერნა
დურდოს დამრევი ერგება შემდეგი დიამეტრის მქონე ცისტერნას

• დიამეტრი 1200 - 1600 ლ.
• დიამეტრი 1400 - 2200 ლ.
• დიამეტრი 1400 - 3300 ლ.
• დიამეტრი 1600 - 2850 ლ.
• დიამეტრი 1600 - 3850 ლ.
უჟანგავი მეტალის დურდოს დამრევი
უჟანგავი მეტალის ცისტერნა, წითელი ღვინის დურდოსათვის
უბერფლუთუნგის სისტემის ცისტერნა წითელი ღვინისათვის