• დოზატორი მეღვინესთვის
60 გრ/100 გრ
სკალირება 5გრამიანი დისტანციით
წნევა მაქსიმუმ 3 ბარი
შეერთება : 5/8