• ნარგავის ძირის გამასუფთავებელი დანადგარი მეხილეობისა და მეღვინეობისათვის
წინიდან მისაბმელი ძირის გასასუფთავებელი LUV “Perfekt”
წინიდან მისაბმელი ძირის გასასუფთავებელი სეპარატული ფრთებით
შუაღერძზე მისაბმელი ძირის გასასუფთავებელი ჰიდრავლიკური სიგანის ცვლილებით.
უკან მისაბმელი ძირის გასასუფთავებელი LUV “Perfekt”
ნარგავის ძირის ხრახნიანი სამულში გასასუფთავებელი დანადგარი
ვაზის ძირის დანადგარი
LUV- ნარგავის ძირის მისაბმელი კულტივატორი
LUV- შუაღერძზე ნარგავის ძირის კულტივატორი