• წრიული ფორცხი
როგორც უბრალო წრიული ფორცხი, ასევე წრიული ფორცხი სათესი მოწყობილობითა და კულტივატორი ვარიო-თი. ეს მოწყობილობა საშუალებას გვაძლევს ერთ სვლაზე სამი სამუშაო ოპერაცია შევასრულოთ.

• ბალახის ფენის გადაბრუნება
• თესვის რაოდენობის რეგულირება
• თესლის ჩარჭობა
სამუშაო სიგანე (მმ) : 1.000
1.250
1.500
1.750
მყარი წრიული ფარცხი
• შედუღებული მარცვლეულის ძარა
• ზეთი არ იღვრება
• ძარა არ მოძრაობს
• დიდი დამცავი გვერდითი ფარი