• ვაზის მოვლის ტექნიკა
ვაზის ძირის გამასუფთავებელი W2
სამულშ დამადგართან კომბინაცია შემდეგი სამუშაოების შესრულების საშუალებას იძლევა:
• გამოდენილი წყლის მოცილება
• სამულში ოპერაცია ვაზის ძირზე და ვაზის რიგში
ვაზის ძირის გამასუფთავებელი W1
წინიდან მისაბმელი; მისაბმელის სიგანისა და გვერდზე მიბმის ჰიდრავლიკური რეგულირებით
ვაზის ძირის W1 გამასუფთავებელი
ერთლილვიანი მავთულის გასაჭიმი სისტემით
ვაზის ძირის W1 გამასუფთავებელი
ერთლილვიანი. სამუშაო სიმაღლე - 350 მმ. მიშენებულია ბრაუნის უნივერსალური კულტივატორის ჩარჩოზე. ჰიდრავლიკური რეგულირება.