• კულტივატორები Vario
კულტივატორი Vario
აღჭურვილია ფირფიტისებრი გუთნით, დამფარცხითა და გუთნით. ადვილად ამარცხებს სარეველა ბალახს
კულტივატორი Vario
აღჭურვილი ცავი ბორბლითა და LUV- დანადგარებით. გამოიყენება
სარეველა ბალახიანი და დახავსებული ადგილების დასაკულტივატორებლად.
კულტივატორი Vario
ფირფიტისებრი გუთნის გაფართოვებული სახეობა. მაღალი სარეველა ბალახის არსებობის შემთხვევაშიც კი არანაირი დაბრკოლება ვაზებს შორის გზის დასაკულტივატორებლად.
კულტივატორი Vario
სათესი კვალის მოსამზადებლად ბორჯღიანი ლილვით.
კულტივატორი Vario
დაუბრკოლებელი კულტივაცია მაღალი სარეველა ბალახის შემთხვევაშიც.
კულტივატორი Vario
კულტივატორის განსაკუთრებულობა მდგომარეობ მის გუთანში, რომელსაც შეუძლია მიწის ღრმად დამუშავება, გრძელი კბილანები საშუალებით.
კულტივატორი Vario
მოკლე, ღრმად დამაკულტივატორებელი დანადგარი, კულტივაციის სიღრმე 40 სმ.
კულტივატორი Vario
აღჭურვილია მიწის ღრმად დამაკულტივატორებელი, გრძელკბილანებიანი
გუთნითა და ბელტების გამაფხვიერებელი ლილვით.