• მიწის საბურღი დანადგარი, ხელის
მუშაობს ტრაქტორის ჰიდრავლიკური ძრავის მეშვეობით აღჭურვილია სტაბილური მოცინკული ჩარჩოებისაგან, ჰიდრავლიკური ძრავისაგან, მარჯვნივ და მარცხნივ მუშაობის მარეგულირებელი დანადგარისაგან. ჰიდრავლიკური შლანგით 2 X 5 მ გადაბმელებით, მიწის ღუზის ადაპტერით.
ბურღი საბურღი დანადგარისათვის:
Ø = 60 მმ
Ø = 80 მმ
Ø = 100 მმ
Ø = 150 მმ
Ø = 200 მმ
Ø = 250 მმ