• ცაპფლილვიანი მიწის საბურღი დანადგარი, მოდელი - LB
ცაპფლილვიანი მიწის საბურღი დანადგარი სტაბილიზებითა და სტაბილიზების გარეშე. გაბურღვა Ø = 300 მმ-მდე.
ცაპფლილვიანი მიწის საბურღი სტაბილიზების გარეშე, გაძლიერებული გადამცემი მექანიზმითა და ჩარჩოებით. გაბურღვა Ø = 800 მმ-მდე.