• საბურღი ნაწილები
ცაპფლილვიანი საბურღი დანადგარების,ჰიდრავლიკური დანადგარებისა და საბურღი დანადგარებისათვის სტაბილიზების გარეშე.

 

ბურღი სრიალა გადამბმელისათვის
800 სმ.-მდე. 1000 მმ. სიგრძის
ზომა
ბურღი სრიალა გადამბმელისათვის
1.200 სმ.-მდე
ზომა
Ø = 100 მმ. Ø = 400 მმ.
Ø = 150 მმ. Ø = 500 მმ.
Ø = 200 მმ. Ø = 600 მმ.
Ø = 250 მმ. Ø = 700 მმ.
Ø = 300 მმ. Ø = 800 მმ.